skip to Main Content
0622465163 info@lastmemory.nl www.lastmemory.nl
Dekking Uitvaartfotografie Via Uitvaartverzekering

Dekking uitvaartfotografie via uitvaartverzekering

Vorige week kreeg ik een interessant bericht door Uitvaartverzekering.nl. Veel uitvaartverzekeringen vergoeden namelijk de kosten van uitvaartfotografie. Er is wel een belangrijk aandachtspunt. Daarover ga ik je nu wat meer vertellen.

In de voorwaarden van de uitvaartverzekering staat wat de dekking is van de polis. Dit kan bijvoorbeeld een geldbedrag zijn of een vergoeding voor bepaalde diensten en producten. Niet iedere verzekering biedt dezelfde keuzevrijheid.

Een kapitaalverzekering biedt in ieder geval vrije keuze voor besteding van het geldbedrag. Bij deze polis krijgen de nabestaanden na overlijden van hun dierbare een vast bedrag die ze naar eigen wens kunnen gebruiken voor het invullen van de uitvaart. Het geld kan uiteraard ook worden gebruikt voor het inschakelen van een uitvaartfotograaf.

Bij een naturaverzekering is deze keuzevrijheid er niet. Dat komt omdat er bij het afsluiten van de verzekering al is bepaald wat is meeverzekerd, bijvoorbeeld de afscheidsdienst, catering, de kist en bloemen. Uitvaartfotografie is hier zelden of nooit een onderdeel van. Heb je een naturaverzekering en wil je toch een uitvaartfotograaf inschakelen? Dan zul je de kosten waarschijnlijk zelf moeten betalen.

Uitzondering hierop is als je een combinatieverzekering hebt. In dat geval is er ook nog een vrij besteedbaar bedrag opgenomen in de verzekering. Dit kan worden gebruikt voor het bekostigen van de uitvaartfotograaf.

Meer informatie over dit onderwerp staat op Uitvaartverzekering.nl.

Back To Top